Kandidaatstelling verkiezingen

Kandidaatstelling Verkiezingen 2023

Volgens de statuten van A.N.P.C.V. dienen er door alle Regionalen jaarlijks statutaire verkiezingen gehouden te worden voor de samenstelling van het Bestuur.

Dit betekent dat op onze algemene vergadering van 2023… de Bestuursleden dienen verkozen of herkozen te worden. Ieder effectief lid, in orde met het betalen van zijn lidgeld, kan zich kandidaat stellen voor een functie en zijn agendapunten indienen.

De kandidaturen dienen uiterlijk 1 maand voor de verkiezing ontvangen te worden door de secretaris of voorzitter.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden via het formulier in de News Flash uitgave, of via het invullen van het formulier op de website. 


R.U.C. (Regionaal Uitvoerend Comité)

Uittreksel uit de statuten van A.N.P.C.V.

2.1.5 Het R.U.C. bestaat uit bestuurders die ten minste 5 jaar ANPCV-lid zijn en in de schoot van de  regionale verkozen worden om op optimale wijze in te staan voor de werking en het beheer van de regionale. Als er in de regionale lokale secties bestaan, moeten ze tenminste één vertegenwoordiger bij het RUC hebben. Leden van een RUC mogen geen lid van het NUC zijn.