Openings uren van het home :

Op Zondag open vanaf 9:00uur tot 13:00uur

Het home is toegankelijk voor alle actieve en ex-Para-Commando’s die lid zijn van een Regionale of Nationale Para-Commando Vriendenkring.
Elk lid mag gasten (niet Para-Commando) uitnodigen om op de openingsuren een gezellige babbel te komen doen.
Het lid blijft verantwoordelijk voor zijn gasten.

Ons Home is geen drankgelegenheid maar een ontmoeting plaats voor gelijkgezinden.

Daarom kan men best een eigen drank bestellen zonder zich verplicht te voelen om iedereen een drankje aan te bieden.

Onze dranken worden aan democratische prijzen verkocht en de winsten zijn om het home te onderhouden.

Weetjes :

De helft van de lidgelden die betaald worden gaan naar de Nationale Vriendenkring.
Bijdragen :
Para-Commando's en oudgedienden en actieve ..................................20,00€
Kadetten tot 23 jaar ....................................................................... 7,50€
Sympathisanten ( op voorspraak van een lid )................................... 30,00€
Pas afgezwaaide Para-Commando's .....................................jaar gratis
Para-Commando's en oudgedienden in het buitelland......................plus.5,00€
Het lidgeld omvat : Een bijdrage aan de regionale Leopoldsburg
Een bijdrage aan het Nationaal bestuur .
Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tijdens clubactiviteiten .(alleen Nationaal aangevraagde)
voor alleen A gebrevetteerde Para’s of Commando’s)
Een abonnement op ons viermaandelijks tijdschrift ( Nieuws Flash ).
Een abonnement op het driemaandelijks Nationaal tijdschrift Para-Commando (Nationaal)
Ga naar keuzemenu